is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche gedenkstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sz De LOF der BATAVIEREN, Dus klinkt, dus klinkt der Helden toon:

Veel heils ? o rechtgeaarte neeven! Bij u blinkt aller deugden fchoon,

Gij hebt den waren früaak van 't leven!

. Gelukkig Heldenvolk! gij acht De matigheid voor weidfche pracht:

Niets kan bij uwe- Vrijheid halen : 't Laag kruipend vleijen kent gij niet, Veracht elk oord waar zulks gefchied:

Dus doemt gij ook het ijdel pralen.

Wij zien uit dit ons zalig oord, o Eedle zonen, uwe daden.

Vergeefsch word uwe rust gedoord, Wij zien een' krans van Lauwerbladen.

De blijde zege lacht u aan,

De Brit zal u vergeefsch weêrftaan, Uw broeders zullen met u flrijden,

Europa zal u hulde bièn,

En Oost cn West uw macht ontzien, U eeren als in vroeger tijden,

Zo,