Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERDENK INGE N, pi

bcurd , gezien van allen, zijn onder 't oog van allen , en om die te beoordeelen, behoeft de mensch geen meerder gezach dan de reden, en dit is op G.ods gezach. ■ Wanneer de nagebuur in eenen gevaarlijken oorlog is ingewikkeld, maar zijngebuur voor onvermogend kent tot hulp, ten zij ten kosten van zijne veiligheid, cn hem fmaadt, zijn' bijftand afdwingt, al is 't ook onder fchijn van recht, zo zal 'tin eeuwjgheid geen billijkheid zijn. o Hoe trachtte niet onze Staat zijn' regel van ftipte onzijdigheid te houden! Hoe evenmatig handelden 's Lands Hooge Machten! Maar kan ook 't hoofd verantwoorden voor ieder' fplinter, die in de ledenmaten fteekt , of, om klaarder te fprekea, kan 't hoofd 'er voor verantwoorden, wen de ledenmaten zondigen niet door voortbrengzelen van 't verftand, maar door driften, die geen hooger' zetel bereiken dan het hart. Ik beken het, het oordeel kan de driften matigen; maar, o gij, die zo wel de mcnfchelijkc daden weet te ziften, die het tijdftip van verkiezing, het befluit en de daad zo wel weet te onderfcheiden, ook in de meest verhaaste daaden, kenners van 't hart, kenners van den mensch, oordeelt gij, hoe moeijelijk 't is de hartstochten te teugelen; en is dit zwaar bij een' mensch, hoe eindeloos moeijeiijker in 't lichaam van een' Staat, en is de wil niet.reeds eene deugd! de wil van de hartstochten te temmen ? — Neen, men ziet, dat de hartstocht van eigen belang bij de handeldrijvende menigte dikwerf de ftem van Vaderlandsliefde fmoort, dat dat edele inftindt, dat de teugel van recht, die 't algemeen belang is, dikwerf niet fterk genoeg werkt, is u niet te wijten, en — maar ik zet hier liefst een punt.

Lang en lafhartig genoeg had ons Groot. Brittanje getergd, om te morren, en zijn aanval geeft recht genoeg tot onze verdediging , wreed en hatelyk genoeg is zijn P 4. ge-

Sluiten