Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 OVERDENKINGEN.

gedrag , om ons te rechtvaardigen, en de voorzorg van den Souverain is zoo flipt geweest in dezen, dat wij zonder Brittanje te beledigen ( want ook dit behoort men geen' vrjand te doen; men flrijde, men doe afbreuk in 't openbaar, dit voegt aan braven; fchelden, lasteren en honen is 't werk van boosdoenders, die de galg maar naauwl.jks ontloopen.cn zulks beflaan, om de aandacht des volks van hare lasterlijke daden te verwijderen, Alexanders beflnjdcn alleen gewapenden)zonder Brittanje te beledigen, zeg ik, kunnen wij uit dit oorlog een' Lofzang trekken

Ja op zodan.g eene wijze, o Landgenoten, kan een oorlogzang voor een volk een lofzang zijn, als 't volk eedworgen zijnde, echter in alles rechtmatig handelt, o Hoe zeer hebben wij de onzijdigheid betracht! Kan Groot-Britt.anje z.ch beklagen, dat wij, als Frankrijk, de NoordAmencaanen in den opfland tegen hynnen wettigen Heer getokt hebben ? Neen, neen, hunne handelwijs met on, if zonder enig betamen, maar ze is een gevolg van hunne

DERDE

Sluiten