is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van dichtkundige letteroefeningen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE MAEGEDN BRIEVEN. 87

men echter nog eenig onderfcheid der Sekfe konde zien, alles in een luchtigen luim, vol zulke uitdrukkingen , die veel beter zouden voegen in den mond van een dartel, weeldrig meisken dan van eene Maegd Martelaresfe.

Maria Magdalena erinnert Joannes de voorleden zaken, die zij nu in hare ipelonk, van de waereld afgefcheiden, gedurig overdenkt, daer zij boete doet voor hare gepleegde misdaden. Zij wordt 'er door een verfchriklijken Draek bevogten, doch door den Aertsengel geholpen, die den draek dood trapt. Dit alles wekt even als de verfchijning van den Heiland in de Cel van Magdalena meer verwonderingen werkt meer op de verbeelding dan op het hart van den Lezer. Deze Brief is echter eene van de besten, om dat de Maegd in eene bedacrde gemoedsgedalte fchrijft, en alles buiten eenigen hartstogt verhack, wanneer men geestig kan wezen. Ik zoude echter voor mij liever lezen, hoe Maria in deze eenzaemheid haren voiigen ftaet overweegt, hoe liefderijk de Heere Jezus haer hadt bejegend, hoe genadig haer verlost uit demagt van den vorst der duisternisfe; hoe het harte bij het overdenken dezer genade werkte; welke aendoeningen van liefde en dankbaerheid het gevoelde; hoe vele invloeden van gods geest die. vergevorderde Christinne genoot. Dit alles, dunkt mij, zou naturelijker en kragtiger voor hec har: wezen dan die verfchijningen van den F 4 draek»