is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van dichtkundige letteroefeningen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f X S OVER DE MAEGDEN BRIEVEN.

Wat baet dit echter mij, daer u 'er een uit [dezen Bezit j en zelfs lupijn zijn fchoonvaer dwingt te wezen,

O Schande, dat 'er een uit zulk een fnood gedacht jio U hoestere in den arm, en ftreel den hee en nacht. Wij mo„en aen den dis uw bijzijn fiegts genieten, Die tijd verwekt ons zelfs de lastigste verdrieten, Zulk eene vreugde, als ik bij 't plengen van den wijn Aen uwe tafel fmaek, moog voor mijn vijand zijn. 115 lk barst van fpijt, wen ik uw man, dien boer, ziji

ne armen

Zie vlechten om uw' hals, uw lieve handen warmen, Bedekt door zijn gewaed; als ik u dien zoo teer Zie kuslen, zet ik voor mijn oog den beeker nêer, Sluit mijn gezicht daer ikhem zonder geest zie ftoeien, 120 En voel in mijnen mond de fpijze onwillig groeien. Ik zuchtte meenigwerf, en merkte, hoe uw mond, O dartle, op elke zucht tot fchimpig lachen ftondt. 'k Dagt door den wijn die vlam te blusien, maer zij

groeide.

Djt vogt verwekte een vuer, dat in mijn vlammen

gloeide,

125 Ikwendde, om alles niette aenfchouwen, keeropkeer Van u mijne oogen, maer gij riept mijne oogen weer. Wij twijflen wat te doen; 't valt hard dit te gedogen, Maer harder viel het mij te vluchten uit uwe oogen, lk dekke deze vlam waer ik vermag en moet; 130 En echter blijkt de brand, die in het harte woedt. Wat dient 'er veel gezegd; Heléne voelt mijn wonden.Och!