Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET GELOOF. 2*3t

eok een' menfchelyken , en eevolglyk ontkende, dat de H. Maagd Gods Moeder gtnotmd mag worden.

De vierde is geweest de Kerkvergadering van Chaicedonren, by een gekomen in bet jaar 451 , waar in 6«d Bisfchoppen tegenwoordig zyn geweest, en waarin veroordeeld is Eutyches, om dat by in Christus maar eene natuur erkende, te faamen gefield uit de Goddelyke, en menfchelyke.

De vyfde is geweest de tweede Kerkvergadering van Condantinopolen, by een gekomen in het jaar 553 , waar in 255 Bisfchoppen tegenwoordig zyn geweest , . en waar in wederom veroordeeld zyn de doolingen van Nestorius , en Eutyches , als mede die van Origenes.

De zesde is geweest de derde Kerkvergadering van Couftantinopolen, by een gekomen in bet jaar 6S0, waar in 299 Bisfchoppen tegenwoordig zijn geweest , en waar in veroordeeld is de kettery der Monothelieten , die maar eene wil , en werking in Christus erkenden, er. aldus wederom in de doolingen van Eutyches vervielen.

De zevende is geweest de tweede Kerkvergadering van Niceën , by een gekomen in het jaar 787 , waar in 350 Bisfchoppen tegenwoordig zyn geweest, tegen de beeldftormers, die de beelden van Christus, en zyne Heiligen bedreden.

En de agde is geweest de vierde Kerkvergadering van Condantinopolen , by een geP 4 ko-

Sluiten