Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

XXI*

a) Omtrent de zogenoemde nieuwe Opvoedkunde 5 14—16. TWEDE boek. Grondbeginfelen der Opvoedkunde. EEK.STE afdeling. Over de lichamelijke Opvoeding*

I. Voorlopige aanmerkingen over het gewigt des on-

derwerps % 17. De letterkundige hulpmiddelen § 18. De hoofdpunten der lichamelijke opvoeding. § 19.

II. Verhandeling

A. Over het voed/el.

1) in de eerste jaren §20. a ) in de volgende jaren §21.

B. Over de natuurlijke ontlasting en uitwaasfetning § 24.

C. Over de lucht % 23.

D. Over de kleding % 24. £. Over de beweging.

1) Derzelver gewigt voor het lichaam § 25, 26, a) Natuurlijke en konstmatige lichaamsöeftningskonst 5 27, 28.

Aanwijzing der beste lichaamsoefeningen. Aanmerking bij § 27. Tijd en maat der beweging % 29.

F. Over de matiging der gemoedsaandoeningen J 30,

G. Over het bewaken der voorttelings-drift $ 31

1) Voorkoming van het misbruik derzelve 5 32—34-

2) Ontdekking van het kwaad J 35. 3 ) Genezing van hetzelve 5 36.

H. Hoe zich een Opvoeder te gedragen hebbe bij werkelijke ziekten of kwetfuren § 37.

twede afdeling. Over de befchaving der ziel.

e ER S tx

Sluiten