is toegevoegd aan je favorieten.

Grondbeginselen van de opvoeding en het onderwijs voor ouders, leermeesters en opvoeders.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56 NEDERDUITSCHE STIJLOEFENINGEN;

nuttigheid hebben. Goede voorbeelden, vlijtig gelezen} vormen nog meer. Hadden wij daar van flechts meerdere!

Fcrdichte reisbefchrijvingen. Men geeft den koers aan, en laat het aan de jeugd over , het merkwaardigfte van eiken oord te verhalen. Zij kunnen ooit in het kleed van brieven gedoken worden.

k~) Verhandelingen van ligte dichtltukken in profa.

/) Navolgingen, b. v. van fnbelen en verdichte verhalen tot bevestiging van het een of ander zedelijk voorflel.

m) Uitwerkingen van een fpreekwoord in een verdichte gebeurtenis.

«) Somwijlen ook kleine opflellen tot den koophandel betrekkelijk uit het algemene leven ontleend, b. v.

o) Karakterfchilderingen, zo ver zij binnen den kring der kinderen liggen. De wangunftige. De twistgierige, De nijdigaart.

■p) Proeven van kleine famenfpraken uit den kring der jeugdige wereld.

q) Schilderingen van enkele tonelen der natuur. Deze oefenen veel meer, dan algemene opgaven, over de lente, den winter, of zelfs wel , over de fchoonheden der natuur, zo als men dergelijken in de meeste fchooloefeningen vindt.

r) Historifche taferelen. Voorftelling van de ene of andere merkwaardige gebeurenis, waar toe men de hulpmiddelen heeft aangewezen. De dood van Cajfar. De moord der De Witten. Luther in Worms.

.<») Uittrékféls uit het gelczene, b. v. het verhaal der gefchiedenis van een Tooncelipel, 't welk de leerling gelezen heeft.

t) Zedelijke opflellen , doch zeldzaam , wijl deze te ligt tot laf gepraat voeren. — Het thema zij bijzonder, of

be-