Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GELE ZE NE. lOj

zogenoemde flatarifche (*) voorlezingen bet eefile en voorname doel der uren, die voor talen beftemd zijn, uit bet oog te verliezen, en zich, door zijne eigen neiging om veel geleerdheid om te halen, niet van het rechte pad te laten afbrengen, i) Met het onderricht zelve moet men voor het overige beftcndig zorgen, dat de leerlingen zelve werken, 't welk natuurlijk met den toenemenden ouderdom eniftiger en mcnigvuldiger worden kan. o.) ' Aanm. i) Z. v. h. A.

2) Tot het geen eigen vlijt tot het aanleren van talen doen knn, behoort:

aj Dat men uit een opgegeven ftuk de fpraakdelen; hoofdwoorden, cn tijdwoorden opzamele en van dezelve de analyjis make.B) Voorbereiding tot het geen men lezen zal, welke in den aanvang flechts gefcliieden moet door het opzoeken en opfchrijven der woorden, cj Overzettingen uit de vreemde talen in dc moedertaal — eerst van zulke Hukken, die in de leeruren doorgelopen zijn — vervolgens van zodanigen, die de leerling door eigen vlijt mo?t zoekcn'te verdaan. d~) Overzettingen uit de moedertaal in de vreemde taal, waar van men toch de Griekfche moet uitzonderen. In deze overzettingen ga men weder van het meer gemaklijke tot het moeilijkere, van enkele Hellingen tot korte zinfneden, dan eerst tot korte verhalen, en zo tot aaneengefchakcld opHellcn over. Het beste is, dat men de Hof uit het gclezene neme. Dikwerf werke men ook met den leerling gemeenfchappelijk ene of andere taak af,lere hem daar bij de wijze van werken , het gebruik van het woordenboek en van de fpraakkonst, en tone hem do verfcheidene wendingen aan, die men aan ene Helling geven kan. e)

Ver-

(*) Statarifche Lesfcn ftaan in Duitschland tegen CurfoTifcht over. De eerfte betekenen een langzamer en dieper onderwijs; de laatfleu een oppervlakkiger, dat meer ter loops gegeven wordt.

L 4

Sluiten