Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VORMING VAN DEN SMAAK. t6$

AGTSTE HOOFDSTUK.

OVER DE VORMING VAN DEN SMAAK DOOR SCHONE KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

$ 207.

Vorming van den fmaak door onderwijs.

Van de eerde opwekking des gevoels voor het fchone en verhevene is boven bij de gevoelvormende (aesthetifche) opvoeding gehandeld en aldaar aangemerkt geworden, dat ze niet van het onderwijs alleen te verwachten is. (§ 76-77.) Intusfehen kan het onderricht daar toe voorzeker veel bijdragen, en hoe ouder de kwekelingen van beide fexe worden, des te meer moeite moet men zich ook geven, om het meer duister gevoel, dat zij te voren hadden, tot duidelijke voorftellingen te brengen. De eerfte aanleiding daar toe wordt het best zonder enige leerftellige orde alléén bij voorkomende gelegenheden, deels onder het lezen, deels bij de beoordeling van den fchrift* lijken arbeid der kwekelingen gegeven. (§ 175.) Maar in het vijftiende en zestiende jaar, en bij meisjens nog vroeger, kan men beginnen met deze tot dus verre ftukswijze verzamelde grondregelen ten minften eenigszins in een zekeren vorm te brengen en wekelijks een paar uren aan de Theorie van fchone kunsten en wetenfehappen te hefteden, die zich echter van Akademifche voorL 5 le-

Sluiten