Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ff IJ Z E OM DEN

lezingen over de Aesthetika altijd behoort te onderfcheiden.

Wijze om den fmaak te vormen.

De hoofdverdienftc van ene goede leerwijze daar toe'zat .hier in befhan, dat zij, in plaats van de regelen van den goeden fmaak in ene geregelde orde voortedragen of met ene menigte van kunstwoorden bet geheugen op te vullen, de gronden van deszelfs .regelen , gemeenfchappelijk met de leerlingen, uit den aart der zake ontwikkelt en hun deze regelen zeiven uitvinden, of wanneer dit te moeilijk is , ten minlten derzelver oorfprong en de rede, waarom alle befchaafde volken daar in eenftemmig zijn, uitvorfeben laat. Dan zal hun de Redenkunde, de Dichtkunde en de Theorie der fchone kunften niet meer als iets willekeurigs voorkomen, en de toepasfing der wetten van goeden fmaak zal in hunne eigen wijze van oordelen en gewaarworden overgaan. Het belangrijkite daarbij is de keuze der voorbeelden en de vaardigheid om 'er juist uit afteleiden, wat ter opheldering der regelen het gewigtiglte is, in, plaats van door een bloot prijzen en het roepen van fchoon ! het gevoel onzeker te maken. Enkele werken van fmaak behoren daar bij even zo zorgvuldig ontwikkeld cn omfchreven te worden , als men gewoon is zulks bij de fchriften der.ütiden te doen. — Gelijk 'er nu verftandsocfeningen zijn

zo

Sluiten