is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Roomsch Hollandsch recht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXV. Deel, Van Tt 'ou w- beloft en. *95

ren, &c. fou fien bedrogen en mifleid te werden, in Revijic den 23. February 1656. by den Hogen Rade en Heer en en Mrs. Willem Goes, Jacob van der Graaf, en Adriaan van Almonde, Raden in de Hove Provinciaal; Arentvander Duffen, Raad ende Penjionaris der Stede Delff; Johanvai^ Wevelichoven, Raad ende Penjionaris der Stede Leyden; Cornelis van der Duffen, Raad en Penjionaris der Stede Schiedam; en NiclaasRaad, Burgermcefler deiStede Hoorn ; verftaan, en verklaart in de Sententie van den Hogen Rade van den 27. Mei 1651. mitsgaders in de Interpretatie >vzn defelve Sententie daar op.gevolgt van den 23. Maart 1652. erreur te wefen, en defelve Sententie en Arreji, met de nagevolgde Interpretatie teniet te doen, en corrigerende de errenren daar in bevonden, verklaart den Gedaagde by de Sententie van den Hove Provinciaal, fo In conventie, als reconventie gewefen den derden July 1650. te wefen niet befwaard, met compenfatie van koften , inhoudende als voor condemnatie van de voornoemde Juffrouw Alida Koninks, op eerlyke en redelyke Voorwaarden, tot difcretie van den Hove, in facie Ecclefiae te moeten trouwen, Se. gelyk den meergemelden Gerard Bikker met defelve, tot voldoening van dien, den 14. Mei 1656. tot Muyden in de Kerke is getrouwt.

5 TenTweden; heeft een Dogter wettelyke oorfaak om haar_ gedane beloften te ontfeggen, indien den Bruidegom een groote fom terï Huwelyk heeft belooft, en daar na, in tegendeel, met vele fchulden beflommert bevonden werd, in welken geval den Bruidegom te vergeefs de voldoening van de beloften eift, van die geen tegen dewelke hy fyn eigen beloften niet houd. cap. de illis 2. extr. de condit. appofit. defponfat. cap. Jrujlra. 75. de Reg. Jur. in 6. of dat den Vader van den Bruidegom ondertuflehen, hangende de beloften, is komen te bank-breken, gelyk by den Hove van Holland is verftaan; Sie Papegay pag. mihi 39.

6 _ Ten derden; indien een van de Egt-genoten, hangende de verbintenis, fig met een ander had verlopen, werd de weder-gade toegelaten van de gedane beloften vrylyk afftand te doen, en aan een ander te mogen trouwen, cap. qemadmodum. 25. extr. de jurejurand. Zanch. de matrimonio lib. 1. difput. 57. fif 65. num. 9.

7 Ten vierden; indien na de verbintenis, een van beide handelaars, door aangebore gebrek, onbequaam tot voort - teling wierd bevonden. /. 10. cum autb. feq. Cod. de repud. I. 39. g. 1. ff. de jure dot. of door

Bb 2 fjek-