is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Roomsch Hollandsch recht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIX. Deel. Van Voldingen, foo by monde, &c. 437 45 In faken daar partyen gelaft zyn Men te maken van hare Dingtaaien, en te dienen fonder cnquejle, dat is, nader onderfoek te doen werd mede eysch gedaan, zynde den Verweerder dag gegeven om te antwoorden tot agt of veertien dagen.

Indien het in den Hogen Raad is, werd teg<?n den Verweerder verleent abjentie en verftek, als ook voor den Raad van Braband; maar voor het Hof van Holland, werden defelve termynen geenfins toegelaten, en als de faak wederom uitkomt, foo moet den Verweerder antwoorden, ten ware hy merklyk reden tot uitftel had.

■ Eu als dan foo antwoord den Gedaagde by monde of by gefchrift en foo hy 't felf by gefchrift doet, moet hy fyn Conclufie datelyk lever, n ten buffet, of anders wil den Griffier geen Notulen teekenen, en werd den Eifcher als dan verleent dag om daar tegens te rcpliceeren, foo hy des begeert.

Ten dage dienende, repliceert den Eifcher , en werd den Verweerder dag gegeven om te dupliceer en, en foo den Eifcher fyn replyque doet by gefchrift , moet hy defelve mede datelyk overleveren, als vooren.

Ten dage wederom dienende, dupliceert den Verweerder, en werden partyen gelaft, Men te maken en te dienen.

Dog na ftyl van den Hove werd dagelyks, na dat by den Eifcher is eysch gedaan, den Verweerder verleent dag om daar jegens te feggen , en ten dage van de antwoord werd de faken by monde op de Rol voldongen. en wérd als dan gelaft Men te maken en te dienen als voren: welk difpofityf, en faaks-aanleg altyds genomen werd, als de faak in feiten beftaat, en dat niet van nood is productie te doen, dat is, getuigen te horen; en werd als dan by partyen gefchreven, by eysch, antwoord, replyq en duplyq, van veertien dagen tot veertien dagen,en van defelve met de ftukken en munimenten daar toe dienende overgeteld, 't welk genoemt werd Men maken, en dienen: Doch werd altemets wel by /entente interlocutoir, dat is, tuüchenfpraak, van den Hove d'een of d'ander partye, of al beide belaft productie te doen op de feiten in de fchriftuuren vermeit, dat men noemt PoinStcn van officie te openen. _ En als by partyen ten wederfyden van A&e en munimenten is gediend , is de faak als dan mede in ftaat van wyfen.

Jii 3 Me