is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Roomsch Hollandsch recht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XX. Deel. Van bewys, by gefchrift of getuy^en. ^ Het XX. Deel. Van bewys, by gefchrift ofgetuygen.

ï Bèwys mnMen hoedanig u doen ten „f Hugenoten.

2. By Gefchnften; openbare hoedanig, en 17. In '-eer ei en «r r

van wat kragt. rt' 7 bef "f"6" • °f dts men ™or een

3. Onder de band hoedanig , en van «* ,8. &en dolle, Mie, of nrnlerjarige

4. Opékidre Gefebriften hoedanig te be- '* teZÏT falVatün bts »

5. SotTlie. en bare Bed'.eninge. ff Ofén {SSS^-W Rechttn-

7. fflniffnvoor >t Geregt hoedang. 23' nZfiZj^ " ^

8. ten rtdimus wat 01 r\f . , ,

9. Oudr Leggers en Quobieren van wat * K^HT * ^«/W*

11. Koo'p-imen Boeken of en wat geloof in * t^^É^T^^

12. & Makelaars, of en wat geloof £ S^SS * op /,a«r aanteekening. i,nr„. hutf „ £ 1 Sm>yg! l l'

13. AfftbU* m aOT ^ gg bet R«hts-gelud wom-

14. ^iï^.wmktt^ 29. Enque/ten Valetudinair

!5. fef^B mogen, geen eerloofe, * ^^ItZ^aZ 16. Geen "ge/hagen Vyanden, Bloedverwan- " ^'^W'

P)E faak voldongen fynde, fo die in feiten beftaat, moet bV den Eifcher beweren worden, of werd by gebrek van dien denÏL daagde vry gefproken, die in geen bewys van fyn negative™ 01 ticinnen gehouden rs. /. 2. I. 2t. R /. 23. CV. * pWf/, £ tueobf. gat l. 3. CM & non nurner. pecun. 1. 4. Cod. de edendo. [Schoon de bewyfen verlooren fyn, blyft het contraét egter in ftaat. 7 1 I t 9. *. <feƒAr hjirum: waar toe fchynt te kunnen worden gebrast de Autbent. St quis Cod. de Edendo en Brunneman over die plaats (l).]

Of

(1) Men rergelyke myne Aanteek. op Madx. 300. van dit deel, Uit al 't welk

«on-