Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%H VAN DE H. SACRAMENTEN.

draagen hebben, deze leering, en dit Beloofvan ons niet hebben overgenomen zo het met voor dc fcheuring algemeen ' by hen zo wel als by ons geloofd en geleerd was geweest.

V. Wat gelooven er de Armeniërs, de Nesto • ranen, de Jacobiten en Cophiten van?

■ Hetzelfdc, wat wy er van gelooven, omtrent welken al het geene ten opzigte

Sdwofgfeh gCZ£gt "' °°k nm^ocrd V. Zoude het wel mogelyk geweest zyn, de leering van Jefus wezentlyke tegenwoordigheid in te voeren , en zo algemeen te maaken, zo dezelve niet van de tyden der Apostelen reeds beftaan had? ]Neen» dewyl zodanig eene verandering van leer, ofwel oogenblikkelyk, ofwel langzaamerhand algemeen zoude moeten zyn geworden; daar voor het eene zo min als voor het andere eenige fchyn van grond, en waarheid te vinden is' en het noch op de eene, noch oP de' andere wyze ook uitvocrelyk zoude geweest zyn. & V. Waarom zoude dusdanige verandering van leer niet oogenblikkelyk , of anderszins niet langzaamerhand ingevoerd, en algemeen hebben kunnen geworden zyn ?

Si^? h6,t Zy die vcrande"ng oogenblikkelyk , het zy die langzaamerhand had plaats gehad, het volftrekt onmogelyk te veronderftellen is, dat eene kering

Sluiten