is toegevoegd aan je favorieten.

Uitbreiding van den grooten catholyken catechismus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

320

VAN DE H. SACRAMENTEN.

V. Is het Huwelyk buiten de Kerk dan geen Sacrament?

A. Het is in zo verre wel een Sacrament, of geheimryke verborgenheid , als het uit hoofde zyner infteiling als eene betekenis kan aangemerkt worden van de vereeni ging van Chriftus met zyne Kerk; maar in Chriftus, en in de Kerk; dat is: onder de ledemaaten van Jefus Kerk is het een veel grooter Sacrament, als nietzynde een bloot en kragteloos teken, maar in de daad een genaade-geevend teken, voor de geenen, die dien ftaat aanvaar^ den, zo hoognoodig om denzelven behoorelyk te beleeven.

V. Wanneer heeft Chriftus dit Sacrament ingefteld?

A. Dit is met geen zekerheid te bepaalen. Volgens fommigen heeft Hy dit gedaan op de bruiloft van Cana, toen Hy die met zyne tegenwoordigheid vereerde, en door het eerfte openbaar wonderwerk zyner Goddelyke magt en goedheid heiligde O) volgens anderen toen Hy het hu^ welyk wederom tot zyne eerfte inftelling terug gebragt heeft, b) en volgens veelen tusfehen zyne Verryzenis en Hemelvaart , tusfehen welken tyd Hy zyne Apostelen dikwiis van zyne Kerk gefproken en onderregt heeft. (V) * V. Kan men met eider een trouwen?

A.

(?) Joes 2 H. (6) Matth. 19 H. (c) Hand. L \. 3.