is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatien op het lyden van Jezus-Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lyden van Jezüs-Ciiristus. 223

voortaan (a) niet meer voor ons-zelven te leeven, maar voor dengeenen die voor ons zoveel fmaad geleeden heefc, geflorven en verreezen is. Amen.

GEBED.

ó Lydende Jezus.' Welk-eene verwisfeling van fmerten levert de rol Uws lydens niet uit ! 'De Vierfchaar, voor welke Gy ftaat; de Hoogepriester, die U als Rechter ondervraagt; de Booswicht, die U dien pynelyken Kaakflag aanbrengt; Uwe wonderbaare Wysheid in de beantwoordinge; Uwe verdraagzaamheid in den geleeden hoon: dit-alles zyn voorwerpen voor onze befchouwingen , dewelke ons hart door detederfte aandoeningen overftelpen ; ter., wyl het oog onzer Zielen, door den vloed dier befchouwingen, verbystert wordt. Ach! mishandelde, gefmaadde Jezus! was het dan voor Uwe lydende Ziel nog geen pyn en fmert genoeg dat Gy, vóór eenen onrechtvaardigen Rechtbank gefleept, door een arglistig en valsch Gerechts-onderzoek verhoord , en aan de Zielgrievende befchimpingen van eene allerfnoodfte Vierfchaare wierd blootgefield ? Moést Gy,terwyl Uwe gadelooze zachtmoedigheid de listige aanflagen van den ontaartden Hoogepriester op de allerliefiykfte wyze afkeerde, by Uwe Zielgrievende fmerten nog de pyn, de fmaad en den hoon van eenen alleryzelykften Kaakflag gevoelen ? Moest die allerfmaadelykfte flag U door eenen al. lergeringften Gerechtsdienaar toegebragt worden? Gedoog, ö lydende Jezus! dat wy onze oogen van deeze te akelige vertooningen afwenden ! Eene kil koude yzing bevangt onze Ledemaaten; terwyl onze harten, door eene gevoelige aandoening, bezwyken; Gelukkige aandoening, indien zy met eene zalige leerzaamheid gepaard gaat! Imaiers, roept het

ge-

O) 2 Kor. 5. is.