is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatien op het lyden van Jezus-Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 ».8 Een en-tachtigste Meditatie op het

geflrekte Armen van Moizes. Die af beeldTel fcheen (a) Tertuliaan met Jezus Kruis zo overëenkomftig, dat hy hetzelve tegen de Jooden, ter verdeediginge heeft aangemerkt. Moizes heeft, daarenboven, de Kruis-Dood des Middelaars, door alle Offeranden, die opgeheven moeften worden, afgebeeld; en vocinaamlyk door d'Offeranden der Inwydinge^ die, gelyk wy leezen, Exod. 29. 26- en Levit. 7.94! opgeheven moeften worden. De Priefter hefte de Offerande eerst om-hoog , dan laager daalende, bewoog by d'Ofierande flinks en rechts, van den Westkant naar den Oostkant, befchryvende dus de gedaante van een Kruis. Daardoor wierd, allen Dagen, aan Israël de hoedanigheid van (h) den Dood vertoond , die Hy voor alk Menfchen zou fmaaken , en die in eene foort van Dood beftaan zou, waar d'opheffing, of verhooging, plaatfe zou hebben. By den Kruis-Dood wierd de Misdaadige aan het Hout des Kruisfes verhéven. Om deeze réden wordt het Sterven van Jezus, döor van d'Aarde verhoogt te worden, uitgedrukt. Immers, de Heiland-zelv heeft op deeze wyze van zynen Dood gefproken , toen Hy tot het Volk zeidde: (c) Ik zal het, als ik vaneT Aarde opgebèven zal zyn, alles totMy trekken, waarvan de Evangéiist de verklaaring 'er hyvoegt, zeggende: Dit zeidde Hy, betékenende wat Dood Hy zoude flerven , te- weeten de Kruis-Dood. Het voornaamfte vóóibeeld van de Kruisfiginge, was (d) de Koperen Slang, welke, volgens Gods Bevél, tot een Téken gefteld wierd, opdat die ge beet en waren, en dezelve aanzagen, zouden leeven en neezen worden. Onze Heiland heeft dit Vóórbeeld

zelfs

(0) Tert. Adv. Jud. Cap. II.

(O Heb. 2. 9. (0 Joan. 12. 32. 33.

00 Nunr ai. 8. 9.