Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxvm VOORREDEN

Wat nu verders de Nederduitfche Vertaaling aanbelangt , die wij onzen Land. genooten aanbieden ; In dezelve is het oorfpronglijk getrouw gevolgd, en de zin van den Schrijver, zo naauwkeurig doenlijk was , uitgedrukt , met doorgaande vergelijking van de Engelfche Vertaaling. En, het geen de Vertaaler gelooft, den Lezer niet onaangenaam te zullen wezen, en onze Overzetting zekerlijk moet doen winnen boven de Engelfche > ja» indien mooglijk boven het oorfpronglijke werk zelve, zijn de aanmerkingen, die met de Letter P. geteekend, geplaatst zijn onder aan den voet der bladzijden. — Zij zijn ontleend uit een Stukje > in het Jaar 1785 te Amfterdam uitgegeeven, onder den titel : Lettre de M. de peyssonel , Ancien ■Conful - Gènèral a Smyrne , ci-devant Conful de fa Majefté auprès du Khan des

Tart ar es, d M. Ie Marquis de N

Contenant quelques Obfervations, relatives au Memoires, qui ont paru /bus le nom de M. le Baron de tott. — Ziet hier het begin en het üot van dien Brief; „ Hebt

Sluiten