is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften van den baron de Tott, betreffende de Turken en Tartaaren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BARON DE TOTT. ^\">

Vorst van Orcapi, is echter fomtijds opgedragen geweest aan Chirinifche Mirzas, die Prinfesfén van het Koninglijk bloed getrouwd hadden. Deeze Edellieden , die de eerfte plaatzen in het Staats, dienaarfchap weigeren, en geene andere aannemen, dan die voor Sultans gefchikt zijn, zijn ooktoegelaaten geweest tot uitheemfche Landvoogdijen; maar deeze Landvoogdijen op de grenzen worden gemeenlijk waargenomen door de Zoons of Neven van den regeerenden Vorst , deeze zjjrj daar de bijzondere Bevelhebbers der troepen van hunne Provintie, en wanneer men die van Boudjak, Yédesan en de Kouban vergaderd , worden deeze altijd gekommandeerd door hunne Sultans Séraskiers, zelfs na hunne verëeniging onder de bevelen van den Kam, den Kalga, oïdenNouradin.

De Harde van Dgamboilouk word alleen beftuurd door eenen Kaïmakan of Luitenant van den Koning. Hij neemt daar de diensten waar van Séraskier, en geleid zijne troepen tot bij de armee,- maar dan geeft hij al het bevel over aan den Generaal en chef, om naar zijne Landvoogdij weder te keeren , en daar te waaken voor de veiligheid der vlaktens , die voor de Landengte van de Krim gelegen zijn.

Behalven deeze groote Staatsbedieningen, welker inkomften gegrond zijn op zekere rechten , in de Provintiën genoten wordende, zijn er nog twee vrouwelijke waardigheden. Die van Dd