is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften van den baron de Tott, betreffende de Turken en Tartaaren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BARON bi * Ö T f: ^tf|

rain de kosten'van juftitie niet, en oefent dié kosteloos in alle de uitgeftrektheid van zijné Staaten , gelijk de bijzondere Rechtbanken ze kosteloos oefenen in hunne diftriéten ,• men appelleert van deeze bijzondere Rechtbanken aai* die van den Souverain.

De zorgvuldigfte opvoeding bij de TariaareH bepaalt zich tot de begaafdheid van te kunnen lezen, en fchrijven ; maar fchoon het onderwijs der Mirzas verwaarloosd word, munten zij echter uit in eene gefchikte beleefdheid ; deeze is het uitwerkzel van de gewoonte, die zij hebben, ©m gemeenzaam met hunne Vorften om te gaan 4 zonder den eerbied te beledigen j dien zij hem verfchuldigd zijn.

Battchéferay bevat echter een zeer kostelijk gefchiedkundig Dagboek, ondernomen door dé Voorouders van eene familie, die het altijd bewaard en zorgvuldig vervolgd heeft. Dit Hand-' fchrift , dat deszelfs eerfte Opfteller begonnen heeft, met van eerften af de oudfte Overleveringen te verzamelen , bevat alle gebeurtenisfen 4 die eikanderen gevolgd zijn tot op deezen dag. De gebeurtenis van mijn gezantfchap in Tattaarijen den Vervolger van dit Dagboek verpligÊ hebbende, om eenige onderrichtingen bij mij te nemen , die mij het zelfde deeden ontdekken , heb ik vruchteloos getracht, hetzelve te beko* men. Tienduizend écus konden hem niet beu Weegen, en de omftandigheden hebben mij geefj D d %