Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

486 CR DENKSCHRIFTEN VAN DEN

men behoorlijk onderzocht, zou men dikwijls zien, dat de verhevenlte pogingen der natuur alleen afhangen van her foort der verzoeking.

krim-gueray.

Dit begrijp ik volmaakt, en dit middel van Verleiding, zou mij niet ontgaan zijn, als ik het had kunnen gebruiken; maar, mijn vriend, ik heb mijnen Godsdienst ook, deeze laat mij toe, pm aan Christenen fiaaven te fchenken, maar fchrijft mij tevens voor, om de flaavinnen te bewaaren , om er bekeerlingen van te maaken.

de baron.

Schijnen u dan de mansperzoonen minder dier baar, om te bekeeren, dan de vrouwsperzoonen?

krim-gueray.

Neen zeker niet, de wijsheid van onzen grooten Profeet heeft alles voorzien. Deeze onderscheiding is er een bewijs van.

de baron.

Ik beken, mijn Vorst, dat ik de beweegreden hier van niet begrijp , en gij zult mij vergunnen, dat ik eenvoudig geloof, dat aardige meisjes u meer behaagen.

krim-gueray.

Geheel niet, verzeker ik u, maar ik gehoorzaam dc redelij kfte Wet. In waarheid, een mans.

Sluiten