Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*88 gsdknkschrïfts'n van den

fte, zo wel'als bekwaamde, om zijn geluk te maaken , was ook het best van den roof bedeeld. Nieuwsgierig, om hem te toetzen in het midden van zijnen overvloed, ging ik hem op eenen avond bezoeken.

Deeze Opperrichter, eerwaardig doorzijgen ouderdom en witten baard, onachtzaam liggende op het tapijt, gefchikt voor de vijf gebeden, befchouwde met een gretig oog, en kwaadaartige gümlagch alleen een veertigtal fiaaven van allerhanden ouderdom, die bij eenkagchelvergaderd , een groep van figuuren van de beide kunnen uitmaakten, wier oogen allen even ééns op hem geflagen waren, lk begroetu, zeide ik hem, binnen komende, over het geluk van eenen oorlog , daar het mij voorkomt, dat gij een goed aandeel van getrokken hebt.

DE KADI-LKSKER.

Gij ziet in de daad, dat de Kam mij heelwel behandeld heeft; maar gij weet ook, dat men zijne rijkdommen moet bededen , om er genot van te hebben, en dit is mij moeilijk.

.flSSfiiH ■ ■ • ••<■• «J i^m'hniti t&an+m

DE BARON

Als ik evenwel geloof geef aan de beginzelen van den Kam, nopends de bekeering der vrouwen, zo heeft hij rekening op u gemaakt, om bekeerlingen te kriicrpn

Sluiten