Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a GEDENKSCHRIFTEN VAN DEM

Grooten Heer. Dwaasheid en onkunde van den Groot Vizir. Hij word ter dood gebragtMoldovandgi volgt hem op, en word kort daarna afgezet. Slechte flaat van hst Turksch Leger, vooral van hetgefchut. Wakkerheid van Sultan mustafa in het ontdekken der misbruiken. Ongebondenheid der Afiatifche Troepen. Lafheid der Regeering. Onkunde

ne verrigtingen in de Hoofdflad, in de ftraat der Dardartellen, en die der zwarte zee. Doch ik ontdek nog iü verfcheiden Hukken, die de Turken betreffen, dwalingen , die ik moet aantippen. Ik zal voortgaan met de plaat lijke kundigheden te vergaderen, die ik tijd gehad heb , om te verkrijgen, omeene Natie, indienmooglijk te rechtvaardigen, die ten allen tijde eene vriendin en bondgenoote der onze (Franfche) geweest is, metwelke wij eenen koophandel drijven, die het voorwerp is van den afgunst en wanhoop van alle onze mededingers; eene Natie, welker glorie zich heeft fiaande gehouden tot aan het Tijdperk van den laatften oorlog, het welk benevens het beftaan, dat zij nog behouden heeft, geloof ik, de achting en oplettendheid van alle Mogendheden verdient.

Laat ons den draad van onze aanmerkingen vervolgen, en trachten, om die genen' te voldoen, welke zo wel als ik, deeze Gedenkfchriften aangenaam vindende, zich tevens beklaagen , dat de Schrijver veel zaaien hebbende mede te deelen, er nog veel laat begeer en, en niet altijd even naattwheurig is omtrent de overigen; het welk de eigen uitdrukkingen zijn van eeH Man van geest en vernuft. p.

Sluiten