Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BARON DE TOTT. 25

de vloot nu zeilreede was , fcheen het nog, als of het geheel oogmerk alle.n was , om eene fehatting te gaan opnaaien, die haar niet betwist kon worden. Hassan (*), een overlooper van Jlg 'ers, en benoemd tot Kapitein van het Admiraalfchap, fcheen de eenige te zijn , die zich aan boord begaf, met oogmerk , om ten oorlog te gaan; maar deeze man, wiens roekelooze domheid bekend is , en die altijd dacht, dat dezelve de plaats van alles vervulde , en tot alles genoegzaam was , wilde zich toen onderfcheiden door eene uitvinding, zo doodlijk te Tchesmè, als zij verwonderlijk gefcheenen had te Cotiftantimpekn. Deeze uitvinding bedond in een aantal ijzeren daven , die , in het boord vastgemaakt, horizontaal uitftaaken, en zich dus lijnrecht over het water uitdrekten , ten einde het aanklampen van den vijand te verhinderen. Doch, alhoewel deeze bijzonderheid juist geen groot denkbeeld geeft van het vernuft van den uitvinder , ik geloof echter , dat ik ten minden een zo naauwkeurig denkbeeld gegeeven heb van de begaafdheden der Turken , dat men niet zal twijfelen, of zij juichten hetzelve ongemeen toe.

De aanhoudende zuidelijke winden , die het

(*) Dezelfde Hassan Pacha, die, vermaard door veele burgerlijke en krijgs-verrichtingen, tegenwoordig Qapitein - Pacha is.

B 5

Sluiten