Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baron de tott. S3O

eene vergelding voor dien ge waanden dienst ons af te dwingen ; Dus kwam ik te Gifa aan , alwaar ik mij alleen bezig hield met toebereidzelen tot mijne te rugreize naa Alexandriën.

De Nijl, welks aanwasling ik had waargenomen, was nu tot die hoogte geklommen, dat men het Kanaal van trajanus openen mogt. De openbaare Uitroepers, gefchikt, om aan het volk den daaglijkfchen wasdom des Nijls aan te kondigen, riepen het Feest van de Arrousfée (.*) uit; maar uietteg«iftaande deeze toebereidzelen, en die, welke men maakte, om de vluchtelingen te vervolgen, verkreeg ik van den Chék-Elbélet de middelen, om naa Alexandriën weder tekeeren., en ik ging weder aan boord van dezelfde vaartuigen , die mij gebragt hadden , om eene fchip.vaart op nieuw te beginnen , die nu zo veel aangenaamer was , dewijl de verheffing van het water ons thans vergunde, met onze oogen het meest bevolkte en rijklte Gewest van het HeelAl te befchouwen.

Begeeiïg , om de bijzonderheden te kennen van een zo belangrijk geheel , had ik met vlijt bij één gebragt alles, wat mij kon onderrigten in de Regeéringsvorm , bevolking, zeden , koophandel eii die betrekkingen, ;die dezelve medebrengt. De vrolijkheid van het volk, dat langs de oevers van den Nijl woonde, boezemde mij

(*) Het Feest der nieuwe Bruid»

Sluiten