Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TANMOSES. 17

het menschdom op aarde Merk was toegenomen,/^, zoo dat alle de ontwerpen van hunne gedachten en hart fteeds enkel boosheid waren, zoo be-w. ó. rouwde bet jehova, dat hij den mensch op aarde gemaakt hadt, en het fmertte hem in de ziel, daarom fprak jehova: Ik zal den mensch, dien 7> ik gefchapen heb, weder verdelgen van de aarde . ja niet alleen den mensch, maar ook de

beesten, en bloedeloze dieren, en het gevogelte;

want ik heb berouw , dat ik ze gemaakt

fal. Noacn vondt nogthans genade bij 8.

jehova.

7. Gefchiedenis van noüch.

Dit is noüchs gefchiedenis. noüch 9.

was een rechtvaardig, oprecht man, geduurende *lle de eeuwen, dia hij beleefde; noüch diende

Godi . NoaCH hadt drie zoonen, sem, 10.

cham, en jafet. Doch de aarde was „.

bedorven voor gods oog, en de aarde was vol gewelddaadigheden; wanneer god de aarde be- ia. fchouwde, was zij, helaas! bedorven , dewijl al het menschdom zijn gedrag en levenswijze bedorven hadt op de aarde. ■ Daarom zeide l$f

god tot Noacii: Het eindelijk vonnis van alle menfchen is voor mijn oog daar, dewijl de aarde door hun met gewelddaadigheid vervuld is , even daarom zal ik hen met de aarde verdelgen.

„ «. Maak voor u een vaartuig van fteevig j.

hQtltt Blaak dit vaartuig met onderfchei-

B den

daarom IpraK jehova: ik «*•—.-" 1 "

ik gefchapen heb, weder verdelgen van de aarde . ja niet alleen den mensch, maar ook de

beesten, en bloedeloze dieren, en het gevogelte; . Want ik heb berouw , dat ik ze gemaakt

,. ,i„ um e

Sluiten