Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van moses. 5i3

brand gebluscbt. _ Hierom gaf men aan deze Hoofdfl plaats den naam van Tabesera (brand), omdat a ' daar jehova's blikfem-vuur brand verwekt hadt."' 3'

Kort daarna kreeg de gemengde hoop, 'die zich bij hun gevoegd hadt, weder andere lus- 4'' ten, waar door ook de hraeliten op nieuw begonnen te klaagen, en te wenfchen : „ 0 dat wij toch ééns vleesch mogten eten 1 Ons heugt 5. nog de visch, die wij, in Egijpte, om niet, aten! daar hadden wij ook pompoenen, meloenen, hok, ui jen, en knoflook. — Maar nu ver- c mageren wij, want hier krijgen wij niets te zien, dan dit Manna. — (Het Manna geleek 7. naar Koriander-zaad, ook hadt deszelfs voorkomen veel van het Bedellium; het volk liep het 8 overal verzamelen; en het met handmolens gemaalen , of in vijzels gefloten hebbende, bakte het 'er, in potten, dunne koeken van; zijnde de flnaak' van het Manna, als van de beste olie. — Dit Manna viel des nachts, rondom het leger neder, met het vallen van den daauw. —) Als IO moses dit algemeen gefchrei des volks hoorde, daar, in alle huisgezinnen, elk bij den ingang van zijne Tent, weende en klaagde, waar over jehova's toorn ontftak, gelijk het ook aan moses mishaagde , zeide moses tot jehova : ., Waarom hebt gij uwen knecht dezen moeilij- H ken post opgedragen ? waarom weigert gij mijmijnen wensch? dat gij den last van dit gantfche volk op mij legt? Heb ik dan dit gantfche i2. volk ontvangen en ter wereld gebracht? [Heb L1 3 ik

Sluiten