is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ic6 HÉT B:0 E K DER

Hoofdfl.— Deze, barak, den zoon van abinoüm , van 1V,£ Kedes in Nafthali bij zich ontboden hebbende, fprak hem dus aan: „ Zeker, jehova,deGod van Israël, heeft het u geboden: trek op, ,, en vat post op den berg Thabor, met io;ooo 7. man uit Nafthali en Zebulon, dan zal ik si„ sera, den Veldheer van jabin, niet zijne wagenen en talrijk leger, tot u lokken, aan s, de beek Kifon, en hem in uwe magt geven." S. Op dit voorftel gaf barak haar het volgende antwoord: „ Zo gij met mij trekt, zal ik ,, den togt ondernemen, maar zo gij niet mede

9. „ trekt, doe ik denzelven niet."— „Ik zal," hernam zij, gewis- u verzeilen, doch nu zult

gij de eere, die op den togt,dien gij onder,, nemen zult, behaald zal worden, niet voor „ u hebben, dewijl jehova sisera in de magt ,, van eene vrouw zal overleveren." — Vervolgends aanvaardde debora den togt, bege-

10. vende zich met barak naa Kedes; hier te.Ke.des verzamelde barak, Zebulon en Nafthali, en trok, verzeld van debora, op, aan het hoofd van 10,000 man.

u. heber nu, de Keniter, woonde afzonderlijk van de Keniten, die afgeftamd waren van hobab, moses fchoonbroeder, en hadt zijne tenten opgeflagen tot aan den Terpentijnboom, bij Zaanaïm , niet verre van Kedes.

12. Toen sisera de tijding kreeg, dat barak, de zoon van abinoüm, na den berg Thabor ge-

13. trokken was, rukte sisera alle zijne wage¬

nen ,