Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 het eerste boek

Hoofdfl, in drie benden , en drong, in de morgen-wake, tot in 't midden der [vijiindlijke] legerplaats, flaande de Ammoniten, tot dat de zon heet fcheen. — De overgeblevenen werden zoodanig verftrooid, dat 'er geen twee man bij elkander bleven.

vs. 12. Na deze overwinning fprak het volk tot saMUëE: „ Waar zijn de lieden, die gezegd heb„ ben: saul zal onze Koning niet zijn? lever

13. „ ons die lieden hier, dat zij fterven!" Maar saul zeide: „ Heden zal 'er niemand fterven,

daar jehova heden aan Israël de zege ge,, fehonken heeft 1"

14. Thans deedt s amu ël aan het volk den voorflag , „ om andermaal te Gilgal bij een te ko„ men, en daar saul in de Koningiijke waar-

15. „ digheid te bevestigen." — Op dit voorftel kwam het gantfche volk te Gilgal bij één, alwaar zij saul, in tegenwoordigheid van jehova, tot Koning verkozen, onder het flachten van flae-ht- en dank-offeren, in tegenwoordigheid van jehova , terwijl saul en alle de Israëliten aldaar een groot vreugdefeest vierden.

12. samuëls plegtige aanfpraak aan het volk, bij deze gelegenheid.

Hoofdfl. Bij deze gelegenheid deedt samuël de volgenxn' de aanfpraak aan alle de Israëiiten: „Gij ziet, "* ' „ hoe ik,in alles,dat gij op mij begeerd hebt, aan uwen eisch voldaan, en eenen Koning a. „ over u gefield heb. — Gij ziet dezen Koning

„ thans

Sluiten