is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN SAMUCL. 335

.. ééne voorwaarde begeer ik voor af van u; Hoofdft.

ui

„ gij moet niet in mijne tegenwoordigheid verfchijnen, ten zij gij michal, sauls doch„ ter, medebrengt, wanneer gij komt, om ge,, boor bij mij te hebben." — Tevens zondtvs. 14. david een gezantfchap aan isboseth , sauls zoon, met dezen eisch, ,, dat hij hem zijne gemaalin, michal, die hij voor honderd Ft~ Uftijnfche voorhuiden gekocht hadt, zou we,, derzenden "—Op dezen eisch, het i^b* j-etii 15. haar aan haaren man, palthul, den zoon van laïs, ontnemen, welke haar, weenende, ach- 16. terna volgde, tot aan Bahwim toe, wanneer abner hem geboodt te rug te keeren, waar op hij ook te rug keerde.

Ondertusfchen hadt abner gehandeld met de 17. oudften van Israël.tn hun voorgefteld : „Reeds „voor lang hebt gij gewenscht, dwid tot ,, uwen Koning te hebben. Maakt dit thans 18. „ werkflellig. jeho 'a heeft toch, aangaande „ d>vio, de belofte gedaan,dat Irj, door mid„ del van david, zijnen dienaar, zijn volk Is„ raël zal verlosfen van de overheerfching der „ Filiflijnen. en van alle hunne vijanden." Ook 19. hadt abner, in 't geheim, affpraak gemaakt met de Benjaminiten; waarna abner zich na Hebron begaf, om daar, in 't geheim, met'david te handelen, en hem voor te dragen, welke bedingen en voorwaarden de Israëiiten , en de pvbeele ftam van Benjamin. hadden goedgevonden. —- Dus kwam abner , verzeld van 20.

twin-