Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'der koningen. 453

De Koning salomo bracht, door opöntbod, Hotfdfi. uit geheel Israël 30,000 man bij een tot Heeien-W< t^ dienften , van welke hij 'er beurtelings , alle 14. maanden, 10,000 na den Libanon zondt, zoodat zij ééne maand op den Libanon dienst deeden , en twee maanden aan'zijn Hof — over deze Heerendienften hadt adoniram het beduur. — Bovendien hadt salomo 70,000 last- 15* dragers, en 80,000 fteenhouwers op dat gebergte: behalven de vastgeftelde opzieners, die sa- 16. lomo over al dit werkvolk hadt, ten getale van 3300 , welke over dit werkvolk bij den arbeid te bevelen hadden; dezen voerden, wanneer de 17. Koning het geboodt, groote fteenen toe, kostbare en gehouwen fteenen, om den grondflag van den Tempel te leggen; de bouwlieden van iï. salomo en hiram, en de Gibliten bearbeidden alles, en bereidden het hout en de fteenen, tot den bouw des Tempels.

6. De Tempelbouw.

In het 48ofte jaar , na den uittogt der Israê- Hoafdjl. liten uit Egypte , in het vierde jaar van salo- £u mo's regeering over Israël, in de maand Z/V, welke de tweede maand is , begon [salomo] den Tempel voor jehova te bouwen. —

Dit Tempelhuis, dat de Koning salomo voor a. jehova ftichtte , was 60 ellen lang , 20 ellen breed, en 30 ellen hoog. — 'Voor het eigenlij- 3ke Tempelhuis was een voorportaal „ ter lengte yan 20 ellen, zijnde de geheele breedte van den

Tem-

Sluiten