is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

756 het' eerste boek

^xix^''' ^te6^111211» porfier- en granietdeenen, aft„ lerleië kostbare fteenen en marmer in menigvs» 3. „ te. Daarënboven, dewijl ik een welbehagen heb in den Tempel van mijnen God-, fchenk ik, uit mijne bijzondere kasfe, goud en zil„ ver, aan den Tempel mijnes Gods, boven „ en behalven het geen ik reeds voorheen voor

4. „ dezen heiligen Tempel beftemd had; 3,000 ,, talenten goud van Ofirs goud, 7,000 talen-

ten gelouterd zilver, om de wanden van het

5. „ gebouw te overtrekken; het goud tot de s, gouden, en het zilver tot de zilveren ge„ reedfchappen, en tot het gantfche werk, „ door de kunftenaaren te bewerken. — Wie „ is nu gewillig, om heden, met volle handen,

6. „ tot jehova te komen?" — Op deze aanfpraak brachten de hoofden der vaderlijke huisgezinnen , de Israëlitifche Stamvorften , de bevelhebbers over duizend, en honderd, en de voornaamite Ambtenaars des Konings eene vrij-

7. willige gift , en fchonken, ten diende van Gods Tempel, aan goud SjOoo talenten en 10.000 Darkemon, en aan zilver, 10 000 talenten, aan koper 18 ooo talenten , en aan ijzer 100,000

8. talenten. — Die fteenen hadden, fchonken dezelven insgelijks tot den voorraad voor jehova's Tempel, en alles werdt toevertrouwd aan het opzicht van jehiêl, uit het geflacht van

9. Gerfon. — Het volk verheugde zich zeer over zijne vrijwillige gift , dewijl zij die met een

op»