is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

870 het tweede boek

Hoofdft. kleinodiën, en allerleië onwaardeerbare.huisfie^xxxa" raaden. — Hij Hadt magazijnen voor de inkomften van graantn, wijn, en olie,en Hallen voor

29. allerleië vee en koojen voor de kudden. — Hij legde ook fteden aan, en groote kudden van fchaapen en runderen, want God fchonk hem

30. ongemeen rijke bezittingen. — Deze jehizkiS flopte den bovenften uitloop van het water Gihon, en leidde het recht af na beneden aan de westzijde van davids ftad; dus was jehizkiü.

31. gelukkig in alle zijne ondernemingen: met dit alles verliet God hem éénmaal, toen de gezanten van Babeh Vorften aan hem gezonden, om onderzoek te doen naar dat wonderteken, dat in zijn land gefchied was,bij hem waren,waarbij God ten oogmerk hadt, hem op de proeve te ftellen, opdat zijn gantfche hart openbaar zou worden.

32. De overige gefchiedenisfen van jehizkiü , en zijne godvruchtige daaden, zijn breeder befchreven in het gezicht van den Profeet jesaiü, zoon van amoz, in het Boek der Koningen van Juda en fsraël.

33. jehizkiü, met zijne voorvaderen gerust zijnde, werdt begraven in ééne der hoogfte plaatzen van de graven van davids nakomelingen.— Geheel Juda,benevens de inwooners \m Jerufalem, bewees hem, bij zijn overlijden, veel eere. — En zijn zoon manasse volgde hem, als Koning, in de.regeering, op.

33. ma-