Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

938 HET BOEK

Hoofd/i. — nevens hem bouwde Hattus, zoon van Havtïrii. fubneia. — De tweede afmeting verbeterde Malchiü, zoon van Harim, en Hafub, zoon van Pahat-Moab, als ook den bak-ovens-toren. — ia. Nevens hem verbeterde Sallum, zoon van Lohes, Overfte van een half deel van Jerufalem,

13. hij en zijne dochters. De Dalpoort verbeterde Hanun, en de burgers van Zanoiih, en ze volbouwd hebbende, zetten zij haare deuren in met haare floten en grendelen, ook nog 1000 ellen aan den muur tot aan de mistpoort. —

14. De mistpoort herilel.le Malchia, zoon van Rechab, Overfle van hut deel Betb-Cherem.— Ze volbouwd hebbende, zette hij haare deuren in

15. met haare floten en :rrcndelen. — De Fonteinpoort verbeterde SaÜ&n', zoon van Kol-hofe, Overfle van bet deel Mizpa, e:i ze gebouwd en voltooid hebbende, zette hij haare deuren in, met haare floten en grendelen, insgelijks den muur van den vijver SeJah (Silod) tot aan den Koninglijken tuin, en tot aan de trappen,

16. die van Davids ftad afgaan. — Na hem bouwde Nebemia, zoon van Azbuk, Overfte van het halve deel Beth-zur, tot tegen over de graven van David, tot aan den gemaakten vijver, en

17. tot aan het huis der helden. — Na hem bouwden de Leviten, Rehum, zoon van Bani — nevens hem verbeterde Hafabia, overfte van het

18. halve deel Kehïïa voor zijn deel. — Na hem verbeterden hunne broeders Bavai, zoon van Henadad, overfte van het andere halve deel Ke-

hi-

Sluiten