is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o J. E S A I 5.

Hecfdll. Zij klaagt nu zelv': Helaas! mijn lenden

r,fV3. " ziJn vo1 P^'11 •

„ Helaas! hce hebben mij de weeën overvallen,

„ Gelijk de wééën van een vrouw in barens-

nood!

Ik krimp van 't geen ik hoor; 't geen 'k zie, doet mij verfchrikken;

4. Mijn hart keert in mij om;het trilt in mij „ van vrees.

,, Hij heeft dien avondftond, die mij vermaak ,, beloofde, j, Dien avond heeft hij mij in angst en fchrik „ verkeerd."

5. Bereid den disch en zet een fchildwacht op de

posten;

Eet — drink — houd feest — op! op! 0 Vorften! grijpt het fchild!

6. Te weten, tegen mij, fprak dus het Opperwe¬

zen :

Ga, zet een fchildwacht uit, die bood,5 fchapp', wat hij ziet."

7. Krijgs wagens ziet hij, en een bende ruiters

fnellen;

Een troep van ezels en kameelen in 't verfcbiet,

Hij ziet, zoo fcherp hij kan, en luistert met opmerking;

8. De fchildwacht roept; „ik fta,ik fta, Heer,

., op mijn post, „ Getrouw den gantfchen dag; den gantfchen „ nacht zal 'k waken,

„ Zie!