is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j e s. b m i ai 4;i Ta veld en akkers zal men hier voor geld weêr HoafdÜ.

j , xxxii.

koopen, ^ 44,s

En ondertekenen en zegelen den brief Van eiken koop, naar eisch bekrachtigd door getuigen,

In 't land van Benjamin , en rond Jerufalem, In alle Juda's fteên, de fteden van 't gebergte.

En in het Nederland, en in de Zuiderftreek ; Want ééns zal ik dit volk van flavernij verlosfen,

En uit hun ballingfchap, zoo fpreektjehovA God!

•3. Eene tweede Godfpraak bevestigt den inhoud van de voorgaande, en belooft den Isra» ëliten herftelling uit hunne ballingfchap, er. den voorigen bloeiftand, zoo in het burgerlijke als Godsdienstige.

Andermaal gebeurde 'er eene Godfpraak van ffêb+Jfi jehova aan jeremiü, terwijl deze nog in den voorhof der lijfwachten opgefloten was, van dezen inhoud:

Zoo fpreekt jehova God, die alles, alles &: doet,

jehova, die het al gevormd, gevestigd heeft, jehova is zijn naam! Roep mij vrij aan, ik 3; zal

U antwoord geven , en U groote, zek'rgj zaaken Ontdekken,' u voorheen geheellijk onb her;'.

Ffi Want