Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JEREMia. 519

Huilt Hesbon! Hesbon huilt! want Ai is ver-flg|». woest! vs* 3.

Gilt Rabba's dochteren, bekleed met treurgewaaden;

Verheft uw klaagtoon, loopt, loopt door de ftraten om.

Eerlang zal malkam zelv' in ballingfchap verhuizen ,

Met all' zijn priesterdom, met al zijn Vorftenftoet.

Wat roemt, wat pogcht gij op uw waterrijke 4» dalen ,

Zij vloejen van uw bloed! 0 Ammons trotfche maagd!

Die, op uw fchatten fier, en op uw groot vermogen ,

Dorst vragen: Wie,wie durft te kampen tegen mij?

Ik zal, gewis! ik zal, fpreekt jova *t Opper- 5. wezen ,

De groots Wereldgod, u fchrik van allen kant Aanjaagen, zoodat gij, verftrooid, uit een ge. dreven,

Zult vluchten, en geen mensch de vlugtenden veréént.

Eens echter zal ik nog weêr Ammons volk ver- 6« losfen,

Zoo fpreekt jehova God! uit hunne ballingfchap,

Kk 4 4a. Voor-

Sluiten