Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 ï z e c h i c %i

Hoofdft. met het fchrijfgereedfehap op 'zijde, te rug, en deedt het volgende verflag: ,, Ik heb vol" ,, bracht, het geen gij mij bevolen hebt."

7. Verder vervolg van het gezicht. — Deri Profeet wordt vertoond, hoe de ftad zal verbrand worden. — jehova's Majefteit verlaat den Tempel.

Hoofdft. Vervolgends naauwkeurig toeziende, zag ik x' op den-voetbodem, boven het hoofd der Cherubs, de gedaante van eenen troon, als ware 2» het een fafficr-fteen. — Hij geboodt den man, met het katoenen kleed; hij zou tusfehen deraden onder de Cherubs gaan, zijne vuisten vol gloejende kooien van tusfehen hen nemen, en die over de ftad ffroojen. —• Daar op zag. ik er hem, met mijne oogen, in gaan. 3. De Cherubs nu Honden ter rechtezijde van het Tempel-gebouw, toen die man er inging, en eene wolk vervulde den binnenllcn voor.. 4. hof; maar, toen zich jehova's Majefteit van boven de Cherubs verhief na den drempel van het Tempel-heiligdom, werdt het Tempel-heir ligdom door die wolk vervuld, terwijl tevens de voorhof vol was met den glans van jeho5. va's Majefteit. —• Te gelijk hoorde men het gedruis der vleugelen van de Cherubs tot in den buitenften voorhof, gelijk de donderftem van den Almagtigen, wanneer God fpreekt. 6. Als dan de man, in het katoenen kleed, op zijn bevel, dat hij van tusfehen de raden,

van

Sluiten