is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H A É A K U K.

I. De Profeet klaagt over gëWèld eri onrecht, welke de overhand hebben. — De Godfpraak voorzegt de invallen en overwinningen der Chaldcën, tot ftraffe van hetzelve. — De Profeet fmeekt, dat het oordeel doof de Chaldeën flechts tot ftraffe, en niet tot geheele vernieling, moge wezen.

Cjodfpraak, welke habakuk , de Profeet,Hoofdft. in geestverrukking gefproken heeft. ^ *•

DE PROFEET.

'Hoe lang, jehova! zal ik roepen? gij niet - 3. hooren ?

Hoe lang fchreeuw ik, geweld? en gij, g'j

redt ons niet! , Ach! moet ik zoo veel leeds en fnoodheids, 3.

God! aanfchouwen? ' En zoo veel wrevel zien! Ach! onrecht en

geweld

Vcrtoonen zich alöm! alöm heersent twist en tweedragt!

De wetten zwijgen ; 't recht komt niet ^

meer in het licht! I Iet recht wordt gantsch verdraaid, daar

fnooda'ards deugdgezinden Zoo valsch befchuldigen, met leugens en

bedrog.

de