is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448 HABAKUK.

Hoofdft. D E GODSPRAAK.

Ziet bij de volken rond! doet onderzoek! vu 5« verwondert,

Verwondert u! wijl ik, in uwen leeftijd, daên Verrichten z:d, die gij , wanneer men z' u verhaalde, ' Toch nooit gelooven zoudt, zoo groot, zoo wonderbaar! & 6 Roep de Chaldecn op, een' forsfche vlugge natie,

Die wijd en breed alöm door al de- wereld zwerft,

Om landen voor zich zelv', die hun niet toebehooren ,

7. Te nemen in bezit. Verfchriklijk en ge¬

ducht,

Bepaalt dit volk zijn recht, en ftelt zijn' eigén wetten. —

8. Zijn' paarden zijn zoo fnel, gelijk het pan-

therdier,

En fcherper van gezicht, dan ooit de avondwolven.

Trotsch is hun ruiterij; zij fnellen aan van ver;

Zij vliegen aan, zoo fchiet een arend uit de hoogte

g. Gezwind op zijnen prooi. — Dit gantfche volk is flechts Bedacht op woest geweld; hun aanzicht

gloeit als 't Oosten; En hun gevaug'nen zijn ontelbaar, als het zand.

Het