Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520 2 a c h a r i 3.

Bgjfifcfc (la dien herder, dan verftroojen zich de fchapen,

Maar ik bied mijne hand en hulp den zwakken aan.

yi- 8- Dan zal 't, fpreekt jova God, in 't gantfche land gebeuren; Twee declen worden, wis! in 't zelve uitgeroeid ,

Die zullen in het land , gewis ! den geest dair geven;

Maar toch bft derde deel blijft over, wordt verfchoond:

9- Schoon ik dat derde deel ook in het vuur zal brengen, Daar ik het lout'ren zal, gelijk men 't zilver doet; % Ja toetzen zal ik hen-, gelijk het goud getoetst wordt. Het zal mijn grooren naam aanroepen, en ik zal

't Verhooren, ja ik zal, genadig, van hun zeggen:

Dit is, dit is mijn volk! Dan zegt dit derde deel: jehova is mijn God! — 10. Eene Godfpraak, wier hoofdfomme deze be. lofte bevat: De waare Godsdienst van jehova zal .ééns over alles zegevieren, en in de wereld heerfchen. Hoofdft.Gewis! ééns komt een dag, beüemd van vfW{, God jeh0va?

Dat

Sluiten