Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z A C H A R I 'S. 525

En, om het Looverfeest, tot eer van hem,Hoofdft.

XIV.

te vieren.

Dan, dan gebeurt het ook, dat al Wie wei-vs. ljr« g'ren zal,

Uit alle volken, die dit wereldrond bewonen, Om na Jerufalem te komen tot het feest, En aan jehova God, het Wezen aller Wezens,

Den Koning van 't Heel-al, hun hulde aan te biên; Dat volk zal voor altij'd den vruchtb'ren regen misfen.

En bijaldien 't geflacht van het Egyptisch iS. volk,

Dat geenen regen heeft, niet mee ter feest

zal komen, Zij zullen evenwel die ftraffén niet ontgaan, Daar God jehova zelv' die volken meê zal

ftraffén,

Die tot het vieren van dit ftaatlijk Looverfeest

Niet zullen komen. — Dit, dit zal de ftraffe 10. wezen,

Ook voor d' Egyptenaars, als voor al 't Heidendom, Dat niet verfchijnen zal, om 't Looverfeest te vieren.

Op elk der bellen, die het oorlogsros ver- 2o. fiert,

Zal dan dit opfchrift ftaan: Gewijd aan God jehova 1

LI 5 De

Sluiten