Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ËSTHER IX. i-ro. U TOEPASSING,

En leiden wy eenige gevolgen ter leeringe, Vermaaning en vertroofting uit onze Textwoorden af, die 'er natuurlyk in liggen opgeflooten.

I. Uit het eerfte vers leerenwy , dat degroote Opperbeftierder van alles, ook zelfs in de moejelykfle omftandigheden, uitkomft kan geven. Dit is eene waarheid, die in de Bybelboeken menigvuldigmaal geleerd, en door de ervaringe van alle tyden beveiligd is. God word daarom gezegd, het licht uit de düifternisfe te fcheppen, en wanneer aller mcnfchen hulp ydclheid, en het water tot aan de lippen geko^ men is, uitreddinge te geven; En de gefchiedcnisfen van Gods Volk hebben het meermaal getoond. Hoe dikwils was Israël in nood, het volk wanhoopig , en onverwagt kwam 'er verlosfing. Het voorbeeld, het welk wy behandeld hebben j zal genoeg zyn. De vyanden der Joden hoopten over hen te heerfchen, daar lag een bevel des Konings tegen hen, zy waren weerloos; maar het is omgekeerd. De Joden heerfchten over hunne haters; en de dag, de doodlyke dag van mootd werd een dag van overwinning, zegepraal en blydfchap.

Myne waardlle Hoorders ! leerpn wy hier uit., alles aan God toe te betrouwen; de Heere C re-

Sluiten