Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESLUIT LABAN TE VERLAATEN. 233

bemerkt het,en ftelde daadlyk middelen in 't werk, om het gevreesde onheil van hem en zyn huisgezin aftewenden. Hy onbiedt zyne Vrouwen, Rachel en Lea, by zig op het veld , en zegt tot haar. Ik zie aan het gelaat van uwen Vadtr, dat hy iets nadeligs tegen my befluit en wil: Doch myner Vadren God, is my verfcheenen. — Gy beiden weet, met welk eenen yver ik uwen Vader gediend heb; maar hy heeft ontrouw met my gehandeld: wel tienmaalen heeft hy myn loon veranderd; doch God heeft niet toegelaaten dat hy my kwaad deed, — god heeft my gezegend, en gezegd; — verlaat dit Land, en keert naar de plaats, alwaar gy geboren zyt. — Laban had de beiden Vrouwen en haare Kinderen te ftrafbaar behandeld, dan dat deezen niet in het befluit van haaren Man zouden deelen. Wat hebben wy, (dus fpreeken zy) van de fchatten onzes Vaders te verwachten ? Hy heeft ons als zyne flavinnen behandeld; ons verkocht, en zig daar door verrykt. Het geen God, van zyne fchatten aan u heeft gegeeven, behoort ons, en onze Kinderen rechtvaardig toe; — nu dan: doe alles wat God u geboden heeft. — Welk een vreugd voor Jacob \—— te verneemen , dat zy zó wel overtuigd van zyn getrouwheid, liefde en deugd, eenftemmig met hem 's Vaders gedrag veroordeelen, en zig veeleer aan de haat en vervolging van Laban willen blootftellen, dan haaren Man verlaaten, of hem wederfireeven!

P 5 l e-

Sluiten