Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZYN AANKOMST BY JETHRO. 25

van den onbeleefden en ruuwen Amalek aan dat van Midian grensde, en verdreeven, tegen de gewoonte, van die eerst komt, 't eerst recht had, om te putten, de jonge dochters van daar; die, voor deeze overmagt gedwongen waren te zwichten. — Een man van eer , kan geene beledigingen, die der zwakke kunne aangedaan wordt, verdraagen; zulk een lafhartig gedrag, is een hoon voor de meerdere kragt van dien man: geen wonder derhalven , dat Mofes zig tegen dien moedwil verzette, cn door de herders, hun onbetamelyk gedrag, voor oogen te (lellen, die waarfchynlyk voor de flögte gevolgen vreesden, zo veel te wege bragt, dat zy hun moedwil Haakten. Tc eerder wierd de vrcede tusfehen de twistende partyen getroffen, door dien Mofes, zelve handen aan het werk floeg, en de meisjes eene afgedaans taak verfchafte. — De dochters van Jethro, want deeze waaren het zelfs, verhaaien aan haar' vader, alles wat haar was bejegend? — en hebt gy dien man laaien gaan, zegt de huisvader: vraat is hy? haastig; breng hem hier: — hy moet met or.s eeten. Zippora, de oudfte dochter van Jethro, dezelfde, die aan haar vader, het voorgevallene verhaald hadt, vliegt derwaards; — dat zy den verpiigtenden man, met de vleicndfte woorden, welhaast beweegde, om haar verzoek te voldoen, is ligtelyk te beB 5 gi j.

Sluiten