is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische, charakter- en zedekundige bybelonderwyzer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN JGSUA. 329

DE GOUVERNEUR.

Verkies uit de vyftien Rechters van Israël, welIcer inborst gy wenscht te kennen. — Zie hier hunne naatnen.— Othniè'l, Ehud, Samgar, Dehora de Prophetes, Gideon, Abimelech, Tolah, Jair, Jephta, Ibzan, Elon, Audon^, Eli, Samfon, -en Samuêl.

KAREI..

Ik zal.

DE GOUVERNEUR.

"Wat zegt gy, Leonore?

L E O N O R E.

Alles is wel; — alles is goed — Maar

DE GOUVERNEUR.

Nu fpreek: wat wenscht gy meer te weeten ?

LEONORE.

Ik wensch eene befchryving van het beloofde 'land te hooren; — het gene gy 'er ons reeds van gezegthebt, kan myne begeerten niet voldoen.— Het land moet onbedenkelyk fchoon, en vruchtbaar geweest zyn.

DE GOUVERNEUR.

Ja dat was het T.eonore:— de hedendaagfche reizigers kunnen nog alomme de fpooren der oude vruchtbaarheid, op de verbryzelde puinhoopen ontdekP 3 den;