is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische, charakter- en zedekundige bybelonderwyzer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 BESCHR YVIXG

ken; — mdfcf nog veel dui lelyker kan men 'er den jflaanden arm cods die om dc zonden en omiitwisbaare boosheden van Isriël, dit land met eene duurzaams verwoesting gedrcigt hadt, en die bedreiging volbragt heeft, in gewaar worden. —Palestina, of het land Knnaan, wordt geftaadig verkwikt door verkoelende Noorden winden, die van over den Libanon waaijen; en dus de hitte, die de Arabifche woestenyën veroorzaakt, rriaatigen. De Weste zeewind, die beurtelings een' verkwikkender) regen geeft, vei mindert het nadeel van den droogen Oosten wind, zulks doen ook de met bosfehen begroeide bergen, omflreeks de Jordaan gelegen: — verkoeling, warmte, regen en droogte houden zelfs in de heete zand-woestenyën van Arabiën , vermits deeze door den Libanon gedekt worden , eene geftadige afwisfeling

Wegens de gunstige gefteldbeid van dit land, met betrekking tot den Akkerbouw, getuigd men cenpaarig, dat, indien Palestina heden nog zo bevolkt en bebouwd was, als in voorige dagen, het de vruchtbaarheid van het wcclig Syrien cn Phoenicien zou overtreffen:— immers Egyptenland, waar men van wegen de overftrooming des Nyls, eene bedorven en nevèlachtigen lucht ademt, kan by de zuivere luchtsgeftcldheid van Kanaïn niet vergeleken worden — Kanaan, daar het zig in eene lengte van het zuiden naar het noorden uit-

ftrekt,