Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 GEDENKSCHRIFTEN en REIZEN

Een afgezonden Legerboop der Geconfedereerden kondigde op den achtentwintigfteH van February de nadering aan van de Rusfen, die, ten getale van tien duizend , in twee kolommen aanrukten. Op den eerden van Maart waren zy 's morgens ten zeven uuren flegts dén rnyl van de Stad , wanneer de Graaf van pulauzky zich tegen hun in dagordening fchaarde met achtentwintig Compagnicn Voetvolk , zes dukken Kanon en de Turkfche en Poolfche Ruitery in eiken vleugel. Ten negen uuren ving de dag aan, begonnen door de Rusfifche Ruitery , die op den rechter vleugel der Geconfedereerden aanrukte en denzelven noodzaakte te deinzen. Het middelpunt werd ten zelfden tyde aangevallen door 's vyands Voetvolk in de gebc-ele uitgedrektheid, ook wendde 't zelve zich tegen den dinkervleugel. Op dit oogenblik deedt de Graaf benyowsky al zyn Voetvolk aanvoeren om den flinkervleugel van den Graaf pulauzky te onderfteunen, en hy zelve viel aan 't hoofd zyner Ruiterbende op 's vyands rechtervleugel aan, die op deeze trek geheel niet bedagt was. De Rusfifche Veldheer verdeelde daar op het middelde zyns Legers om de vleugels te hulp te komen ; maar de Cozakken des vyands overhoop geworpen zynde, belette dit het Voetvolk aan de bevelen te gehoorzaamen. Het gevolg was , dat de laatstgemelde in de uiterde verwarring geraakten en zich genoodzaakt vonden fchielyk te rug te wyken , met het verlies der Wagenen en Artillery. Deeze dag kwam den Rusfen op twaalf honderd gefneuvslden en een gelyk getal gevangenen

te

Sluiten