is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften en reizen des graaven van Benyowsky.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&6 GEDENKSCHRIFTEN en REIZEN

Genoegzaam keurde ik deeze voorzorg en ftemde toe in zyn verzoek. Onmiddelyk ging hy aan land om de noodige toebereidzelen te maaken tot den aanval, die vastgefteld werd by het aanbreeken van den dag.

Omtrent* zeven uuren 's avonds deed ik het fchip door de booten fleepen op de hoogte van de Rivier, waar de moord gefchied was , en ankerde aldaar, 's Morgens ten drie uuren beval ik zes en veertig Medegenooten aan land te gaan onder het bevel der Heeren crustiew, kuzneczow, baturin, wynbladth en stepiianow. Wy wagtten op de komst van Don hieronimo , die ten vier uuren opdaagde. Zy toogen toen landwaards in; doch wy hoorden niets voor omtrent zeven uuren, toen het fchieten met klein geweer my verzekerde , dat de flag begon. Kort daar op zag ik eene menigte Eilanders , na een fteilen berg wyken ; myne Medegenooten aan boord richtten het kanon dervvaards, en veroorzaakten een geweldige flacbting. Deeze ongelukkigen , zich aan den eenen kant door myne gewapende Manfchap , en aan den anderen kant dooide Eilanders, onder het geleide van den Spanjaard geprangd vindende , vielen op den grond neder. Ik vond my toen gedrongen aan myn volk te doen verklaaren, dat ik op hun zou laaten vuuren, zo zy voortvoeren met moorden. Op deeze boodfchap vergenoegden zy zich met Gevangenen te maaken, wier getal zes honderd drie en veertig beliep. Gedooden telde men elf honderd zes en vyftig. 't Geen mi 't meest verwonderde was, dat onder de Gewon-